Số liệu dân số
uct
du lịch, tour du lich
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Diện tích - Dân số - Mật độ dân số
(06/10/2016)
Toàn phường có 5,703 km2 diện tích tự nhiên, phân bổ trên 6 khối phố với 11.907 người, mật độ trung binh 2,008 người trên km2

DIỆN TÍCH - DÂN SỐ - MẬT ĐỘ DÂN SỐ NĂM 2015

STT  Khối            phố Diện tích tự nhiên            (km2)               Dân số trung bình(người)                     Mật độ (người/km2)          Tổ dân cư         
1 Trường Lệ                1,051 2.213 2,105 10
2 Sơn Phô I 0,819 2.463 3,007 10
3 Sơn Phô II 0,913 2.106 2,307 9
4 An Mỹ 1,046 1.234 1,176 5
5 Thanh Tây 1,071 1.860 1,737 11
6 Thanh Nam 0,834 2.031 2,435 11
  Toàn phường 5,703 11.907 2,088 56

 

 

duchy

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích