uct
du lịch, tour du lich
Nghề truyền thống(Nghề đan võng, nghề làm mắn,...)

Nghề truyền thống

05/01/2015
Với đặc điểm địa hình rừng núi - biển đảo, bao đời nay cư dân Cù lao Chàm sinh sống chủ yếu dựa vào ngư nghiệp.

 Bên cạnh đó họ còn thực hiện sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Do đó, nghề truyền thống chủ yếu của cư dân nơi đây là những nghề liên quan đến ngư nghiệp như làm ngư cụ, đóng tàu thuyền, đan thúng chai, đan ghe nan,…Đặt biệt hiện hay còn lưu giữ được nghề đan võng bằng vỏ cây ngô đồng. Ngoài ra, một bộ phận cư dân còn tham gia vào nghề khai thác yến sào trong nhiều thế kỷ.

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích