CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CƠ QUAN QUÂN SỰ THÀNH PHỐ, LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN XÃ CẨM KIM, PHƯỜNG CẨM AN, CẨM PHÔ, CỬA ĐẠI VÀ CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ XÃ CẨM KIM TỔ CHỨC RA QUÂN DỌN VỆ SINH, MỞ LẠI TUYẾN ĐƯỜNG DỌC BỜ KÈ THÔN ĐÔNG HÀ ĐI TRUNG HÀ
uct
du lịch, tour du lich