Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2020
du lịch, tour du lich
Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2020 (30/05/2018)
Ngày 28.5.2018, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với phòng Tài nguyên - môi trường tổ chức hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2020.

Hội nghị có sự tham gia của 50 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, phòng Tài nguyên - môi trường; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận và Cán bộ phụ trách môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2018-2020

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về  bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới; Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường; Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên với ngành tài nguyên và môi trường các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

 

Nguyễn Duy Vinh

Lượt xem:  314 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường