Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015
uct
du lịch, tour du lich
Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 (01/08/2015)
Ngày 6 tháng 7 vừa qua, UBND thành phố Hội An đã ban hành kế hoạch số 2029 về triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu chung cần đạt được trong năm 2015 là đẩy mạnh việc thực thi hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố, qua đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, ý thức chấp hành quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, hướng đến xây dựng thành công Hội An trở thành thành phố du lịch không khói thuốc lá.

Và hướng tới 3 mục tiêu cụ thể gồm:  Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. Xây dựng môi trường không khói thuốc; giám sát, đánh giá, thanh kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn thành phố.  Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2015 gồm:  90% cơ quan hành chính của thành phố thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà. 90% cán bộ, CNVC, người lao động tại các cơ quan, ban ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL. 65% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 50% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL. 100% các trường học trên địa bàn thành phố có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc lá; trong đó: 100% trường mẫu giáo và tiểu học, 75% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông, 30% trường cao đẳng/đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

100% các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên, trong đó: 30% nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực nhà hàng; 50% khách sạn thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực khách sạn.

100% bệnh viện trên địa bàn thành phố có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, 100% thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố (taxi, xe buýt liên tỉnh).

Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu trên, UBND Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các hoạt động như:  Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố. Duy trì giao ban cán bộ chủ chốt tham gia công tác PCTHTL thành phố định kỳ hàng quý. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch PCTHTL năm 2015, Hội nghị tổng kết giai đoạn 2011 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Đẩy mạnh các  hoạt động tuyên truyền, truyền thông, cổ động trực quan: Mở chuyên mục, tuyên truyền về PCTHTL trên Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố và trên các trang mạng điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sản xuất các sản phẩm truyền thông về PCTHTL (pano, phướn, tờ rơi,...). Tổ chức các buổi truyền thông PCTHTL tại các đơn vị, trường học, khu dân cư.

Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2015. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các sự kiện văn hóa tuyên truyền về PCTHTL và chương trình ”Xây dựng Hội An, thành phố du lịch không khói thuốc lá”: Cuộc thi vẽ tranh chủ đề phòng chống tác hại thuốc lá tại các trường tiểu học, trung học cơ sở;  Cuộc thi “Thanh niên Hội An nói không với khói thuốc lá”; Lễ hội “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản năm 2015” không khói thuốc lá.

Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị y tế, trường học, địa phương, doanh nghiệp. Đẩy mạnh giám sát, thanh kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về PCTHTL trên địa bàn. Tổ chức thanh, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định về PCTHTL theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

UBND thành phố cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo/Ban Điều hành hoạt động PCTHTL của cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2015, triển khai thực hiện nghiêm Luật PCTHTL và các văn bản liên quan tại đơn vị; đưa và thực hiện nghiêm tiêu chí “không hút thuốc lá” trong việc đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm của cán bộ, CNVC tại đơn vị./.

Võ Hoàng
 

Lượt xem:  5,129 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường