Hội Nông dân Thành phố
uct
du lịch, tour du lich
Hội Nông dân Thành phố (12/03/2015)
Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu

Số ĐT: 0510 3861 314
Email: hndhoian@gmail.com

TUV, Chủ tịch Hội: Phan Văn Liêu
CQ: 0510 3861 314
NR: 0510 3863 675
DĐ: 0905 169483

Phó chủ tịch, Phó Bí thư chi bộ: Cao Chinh
CQ: 0510 3861 314
NR: 0510 3950 008
DĐ: 0935 418798

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Hoa Phượng
CQ: 0510 3861 314
NR: 
DĐ: 0906 438619

* Chức năng:

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên hội nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.
- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đoàn kết toàn dân tộc.
- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.
- Vận động, tâp hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.
- Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.
- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, nông dân. Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  2,872 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường