Hội nạn nhân chất độc da Cam/Dioxin
uct
du lịch, tour du lich
Hội nạn nhân chất độc da Cam/Dioxin (20/01/2015)
+MỤC TIÊU

Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An là tổ chức xã hội từ thiện của những nạn nhân chất độc da cam và các cá nhân tập thể đang sinh sống công tác và hoạt động trên địa bàn thành phố, tự nguyện đóng góp công sức trí tuệ tiền của để giúp đỡ các nạn nhân khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An hoạt động nhằm vận động mọi tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài tạo điều kiện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn hòa nhập cộng đồng phát huy khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, lao động cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời gíao dục động viên các nạn nhân chất độc da cam phấn đấu vươn lên, chăm lo giúp đỡ nhau thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ CHỨC NĂNG:

Hội nạn nhân chất độc da cam tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội phát huy truyền thống của dân tộc ta là “ Thương người như thể thương thân” thương yêu giúp đỡ về tinh thần và vật chất nhằm động viên những nạn nhân chất độc da cam vượt qua những đau đớn về thể xác chia sẻ bớt những khó khăn trong cuộc sống, giúp các nạn nhân phấn đấu vươn lên chiến thắng bệnh tật, đề cao tinh thần lạc quan để tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội; Hội tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Hội An

+ NHIỆM VỤ:

Tập hợp, đòan kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật nhà nước;
Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động sự đóng góp của các cá nhân, các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội... trợ giúp về vật chất và tinh thần để cùng nhà nước tạo điều kiện cho những nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống hòa nhập cộng đồng
Tham gia đề xuất với lãnh đạo thành phố, với các cơ quan nhà nước, xem xét ban hành bổ sung sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nạn nhân chât độc da cam.
Tranh thủ các nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, các nhân trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực hoạt dộng nhân đạo, giúp cho những nạn nhân chất dộc da cam. Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hội tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của nạn nhân chất độc da cam.
Đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố trong quan hệ với cơ quan, tổ chức trong nước, trong quan hệ quốc tế, thay mặt các nạn nhân tham gia các diễn đàn quốc tế, các tổ chức quốc tế để bảo vệ quyền lợi các nạn nhân.

+ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Hội An, đồng thời tham gia tuyên truyền góp thêm tiếng nói cùng với Tỉnh Hội, Trung ương Hội và cả nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC thông qua vụ khởi kiện dân sự các công ty hóa chất Mỹ sản xuất chất độc hóa học để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 128 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An
email: hoiandioxin@yahoo.com
1/ Chủ tịch Hội: bà Võ Thị Hóa
Điện thoại: 0905557611
2/ Phó chủ tịch: Ông Bùi Đức Tính
ĐT: 0905 337 434

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  2,484 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường