Chỉ thị 03-CT/TW
uct
du lịch, tour du lich
Chỉ thị 03-CT/TW (19/01/2015)
Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011
của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố năm 2014

 Nội dung: BC-165 chi thi 03 TV

Lượt xem:  1,328 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường