Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
uct
du lịch, tour du lich
Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (19/01/2015)
Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố

 Nội dung: BC SO KET 03

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  1,344 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường