Hạt Kiểm lâm Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Hạt Kiểm lâm Hội An (16/01/2015)
1. Chức năng, nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm

1.1. Chức năng:
Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố Hội An thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
1.2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu các vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.
- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng để bảo vệ rừng trên địa bàn:
+ Bảo vệ rừng, phòng cháy,chữa cháy rừng, phát triển rừng;
+ Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quyét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;
+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quản lý bảo vệ rừng và, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy,chữa cháy rừng;
+ Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;
- Tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn.

2. Địa chỉ, số điện thoại của cơ quan và lãnh đạo đơn vị:

2.1.Địa chỉ Cơ quan: Số 95 đường 18/8 Hội An; địa chỉ email: kiemlamhoian@gmail.com và hotruc08@yahoo.com.vn; Số điện thoai: 05103861381 và 05102212697
2.2. Số điện thoại của lãnh đạo:
- Ông: Lê Nho Năm - Hạt trưởng - Số điện thoại: 0905100939;
- Ông: Phạm Đình Lâm- Phó Hạt trưởng - Số điện thoại: 0906438669

Lượt xem:  2,852 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường