Agribank Chi nhánh TP.Hội An Quảng Nam
uct
du lịch, tour du lich
Agribank Chi nhánh TP.Hội An Quảng Nam (16/01/2015)
Địa chỉ: Số 255 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174–927
Điện thoại: (0510)3.863.053, 3.863.053
Fax: (0510)3.863.442

Đại diện theo pháp luật
- Giám đốc: Nguyễn Đình Thương
- Điện thoại: (0510)3.863.012 Di động: 0913.480.676
- Email: dinhthuong.ps@gmail.com.vn

Lượt xem:  6,908 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường