Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
926 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 77/BC-UBND
Kết quả công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Hành chính 07/06/2018
2 498/TB-UBND
Kết luận cuộc họp về danh mục công trình bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Hành chính 08/06/2018
3 1735/KH-UBND
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh Homestay
Văn hóa thông tin 25/05/2018
4 1735/KH-UBND
Tổ chức lớp tập huấn bơi an toàn và phòng chông đuối nước trẻ em 2018
Văn hóa thông tin 28/05/2018
5 1404/UBND
Triển khai chương trình phát triển thanh niên thành phố Hội An 2018
Chính sách xã hội 08/05/2018
6 1473/UBND
Giải quyết hồ sơ khen thưởng Kháng chiến tồn đọng
Chính sách xã hội 10/05/2018
7 163/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Phạm Hồng Thái (nối dài)
Hành chính 06/02/2018
8 145/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Nguyễn Tri Phương (Cẩm Nam)
Hành chính 06/02/2018
9 578/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Nguyễn Tri Phương (Cẩm Nam)
Hành chính 04/05/2018
10 587/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Nguyễn Tri Phương (Cẩm Nam)
Hành chính 04/05/2018
11 605/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Nguyễn Tri Phương (Cẩm Nam)
Hành chính 04/05/2018
12 557/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Nguyễn Tri Phương (Cẩm Nam)
Hành chính 04/05/2018
13 536/QÐ-UBND
Thu hồi đất để nâng cấp xây dựng đường Nguyễn Tri Phương (Cẩm Nam)
Hành chính 04/05/2018
14 1545/QÐ-UBND
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thực phẩm nông thủy sản
Hành chính 16/05/2018
15 945/QÐ-UBND
Thu hồi đất do lấn chiếm, vỉa hè đường giao thông
Quy hoạch kiến trúc 21/05/2018
16 1459/KH-UBND
Tổ chức bình chọn sản phẩm Cn-TTCN thành phố năm 2018
10/05/2018
17 654/QÐ-UBND
Thu hồi đất xây dựng khu đô thị Cồn Tiến, Cồn Nhàn Cẩm Thanh
Quy hoạch kiến trúc 04/05/2018
18 654/QÐ-UBND
Thu hồi đất xây dựng khu đô thị Cồn Tiến, Cồn Nhàn Cẩm Thanh
Quy hoạch kiến trúc 04/05/2018
19 627/QÐ-UBND
Thu hồi đất xây dựng khu đô thị Cồn Tiến, Cồn Nhàn Cẩm Thanh
Quy hoạch kiến trúc 04/05/2018
20 640/QÐ-UBND
Thu hồi đất xây dựng khu đô thị Cồn Tiến, Cồn Nhàn Cẩm Thanh
Quy hoạch kiến trúc 04/05/2018
Trang 1 trên tổng số 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường