Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
898 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 209/KH-UBND
Kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC năm 2018
An ninh trật tự 18/01/2018
2 339/KH - UBND
Kế hoạch cải cách hành chính 2018
Cải cách hành chính 27/02/2018
3 697/KH - UBND
Kế hoạch cải cách hành chính 2018
Cải cách hành chính 12/02/2018
4 663/KH - UBND
Kế hoạch triển khai công tác truyền thông dân số 2018
Chính sách xã hội 05/03/2018
5 660/KH - UBND
Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2018
Văn hóa thông tin 05/03/2018
6 14/TT-BTDS
Cuộc thi ảnh quốc tế và viết tiểu luận về thành phố di sản thế giới năm 2018
Văn hóa thông tin 05/04/2018
7 3827/QÐ-BKHCN
phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
Hành chính 29/12/2017
8 02/2018/TT-BCT
quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Hành chính 27/02/2018
9 01/2018/TT-BCT
quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
Hành chính 27/02/2018
10 28/2018/NÐ-CP
quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Hành chính 01/03/2018
11 241/QÐ-TTg
phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội
Hành chính 23/02/2018
12 590/QÐ-BCT
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018
Hành chính 21/02/2018
13 17/2018/TT-BTC
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
Hành chính 09/02/2018
14 16/NQ-CP
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hành chính 27/02/2018
15 27/2018/NÐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Hành chính 01/03/2018
16 25/2018/NÐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Hành chính 28/02/2018
17 12/2018/QÐ-TTg
về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hành chính 06/03/2018
18 12/2018/TT-BTC
hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Hành chính 30/01/2018
19 16/2018/TT-BTC
hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hành chính 07/02/2018
20 08/2018/TT-BTC
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
Hành chính 25/01/2018
Trang 1 trên tổng số 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường