Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
851 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 132/TB-UBND
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở nhà hàng - bar trên địa bàn thành phố
Hành chính 09/02/2018
2 541/KH-ATGT
Tổ chức thực hiện năm an toàn giao thông 2018
Giao thông 13/02/2018
3 136/TB-UBND
Kết quả hoạt động ngân hàng CSXH năm 2017
Chính sách xã hội 09/02/2018
4 131/2017/TT-BTC
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Hành chính 15/12/2017
5 131/2017/TT-BTC
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Hành chính 15/12/2017
6 131/2017/TT-BTC
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Hành chính 15/12/2017
7 133/2017/TT-BTC
quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Hành chính 15/12/2017
8 157/2017/NÐ-CP
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
Hành chính 27/12/2017
9 39/2017/TT-BTTTT
ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Hành chính 15/12/2017
10 51/2017/TT-BTNMT
bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Hành chính 30/11/2017
11 149/2017/NÐ-CP
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
Hành chính 26/12/2017
12 29/2017/TT-BCT
ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini
Hành chính 20/12/2017
13 103/2017/TT-BTC
về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020
Hành chính 05/10/2017
14 56/2017/QH14
về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Hành chính 21/11/2017
15 140/2017/NÐ-CP
về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Hành chính 21/11/2017
16 19/2016/TT-BTNMT
ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Hành chính 24/08/2016
17 2518/QÐ-BTNMT
về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Hành chính 17/10/2017
18 49/2017/TT-BGTVT
ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thuỷ nội địa
Hành chính 15/12/2017
19 41/2017/TT-BTTTT
quy định sử dụng chữa ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Hành chính 19/12/2017
20 12/2017/TT-BKHCN
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Hành chính 28/09/2017
Trang 1 trên tổng số 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường