Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Kim lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
uct
du lịch, tour du lich
Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Kim lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (10/06/2020)
Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên khắp cả nước đang ra sức thi đua tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thứ XIII của Đảng.

Trên địa bàn xã Cẩm Kim, bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45, ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế hoạch số 74 ngày 25/9/2019 của Thành ủy Hội An về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy xã cũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung về công tác công tác nhân sự, xây dựng các văn kiện và tuyên truyền,… tiến đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Kim lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tháng 6 năm 2020.

1. Kế hoạch của Đảng ủy cũng đã xác định, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội các chi bộ và Đảng bộ xã, đồng thời phải chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, bố trí thời gian, công việc hợp lý để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung công việc còn lại theo Nghị quyết của Đảng bộ năm 2019, cũng như xây dựng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong năm 2020. Trong đó, chú trọng thực hiện chu đáo các nội dung, Chương trình xây dựng và về đích xã nông thôn mới; gắn với triển khai tốt Đề án xây dựng Làng quê - Làng nghề sinh thái, đồng thời phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng của hệ thống chính trị địa phương mà Nhân dân đang quan tâm.

2. Qua thời gian triển khai thực hiện, với sự hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội dung và nhân sự Đại hội. Đến nay, 7/7 Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, qua đó đã tổ chức đánh giá trung thực, khách quan những kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, đồng thời đề ra được phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ đến để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức đại hội, Ban Chi ủy, Bí thư chi bộ các thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vừa trực tiếp, vừa trực quan, tạo được khí thế sinh động, động viên tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng hướng về Đại hội.

Các chi bộ cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo đúng quy định của Đảng, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, gắn với các chức danh không chuyên trách ở thôn; và lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các chi bộ. Về kết quả cụ thể:

- Chi bộ Trường Mẫu giáo, là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ, đã bầu: Đ/c Hồ Thị Kim Liên - Hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư chi bộ, đồng chí  Lê Thị Kim Yến làm Phó bí thư Chi bộ.

- Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt đã bầu đ/c Lê Hùng Sĩ - Hiệu Trưởng làm Bí thư, đ/c Huỳnh Hướng, Hiệu phó làm Phó Bí thư, đ/c Trần Thị Phương, Hiệu phó làm cấp ủy viên Chi bộ.

- Chi bộ Công an, đã bầu đồng chí Vũ Ngọc Thắng làm Bí thư Chi bộ.

- Chi bộ Quân sự đã bầu đ/c Nguyễn Đình Hoa làm Phó Bí thư chi bộ, đ/c Huỳnh Tấn Lĩnh làm cấp ủy viên. Đảng ủy quân sự Thành phố cũng đã có Quyết định chỉ định đồng chí Phan Trọng Nhân - Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự.

- Chi bộ thôn Đông Hà đã bầu đ/c Nguyễn Đình Em - làm Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Thanh Tâm làm Phó Bí thư; các cấp ủy viên gồm các đồng chí: Võ Đấu, Huỳnh Thị Phương Thảo và Lê Trung Tấn.

- Chi bộ thôn Trung Hà, đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tơ làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Thị Đông làm Phó Bí thư, cấp ủy viên gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phan Thị Bích Hạnh và Đỗ Thường.

Chi bộ thôn Phước Trung, đã bầu đồng chí Lê Trung Tài làm Bí thư chi bộ, đồng chí Huỳnh Ngọc Dũng làm Phó Bí thư, các cấp ủy viên gồm các đồng chí: Võ Thị Khánh Phương, Đỗ Thị Rợ và Nguyễn Thị Tâm.

Sau Đại hội, các Chi bộ cũng đã xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho các Chi uỷ viên, đảng viên và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đã đề ra.

3. Cùng với việc lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cũng đang tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện tiến đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 6 năm 2020. Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Kim lần này sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, và của Thành phố Hội An; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Kim nhiệm kỳ 2020-2025; và Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An.

Nhìn chung, các bước chuẩn bị Đại hội đã được triển khai đảm bảo theo Kế hoạch. Đã thành lập các Tiểu ban Đại hội và phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội. Đến nay, Đảng ủy thực hiện xong việc rà soát quy hoạch, xây dựng và thực hiện quy trình nhân sự, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ và đang trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm có: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội; đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã; tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn của thành phố để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

4. Nhằm hướng về Đại hội, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng đã tổ chức phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn,… đã đăng ký triển khai thực hiện.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ xã Cẩm Kim kêu gọi các cơ quan, đơn vị trường học, cấp ủy, quân dân chính các thôn; toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức thi đua đẩy mạnh lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh,… phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tạo nền tảng, và động lực, hướng đến xây dựng Cẩm Kim - xã nông thôn mới, ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

 

BTG Đảng ủy xã Cẩm Kim

Lượt xem:  565 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường