Từ 1/7/2020, ai sẽ là công chức nhà nước?
uct
du lịch, tour du lich
Từ 1/7/2020, ai sẽ là công chức nhà nước? (01/06/2020)
Thay đổi nội dung định nghĩa về công chức là một trong những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung. Từ 1/7 ai sẽ là công chức nhà nước, ai sẽ không còn là công chức?

Từ 1/7/2020, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực. Theo đó, những nội dung định nghĩa về công chức cũng chính thức được áp dụng. Điều này có nghĩa sẽ có nhiều những thay đổi về đối tượng là công chức trong cơ quan nhà nước.

Cụ thể, khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung quy định:

"Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước".

Điều 32 Luật Cán bộ, công chức quy định những đối tượng là công chức gồm:

Công chức trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội.

Công chức trong cơ quan Nhà nước.

Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an.

Tại khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung đối tượng là "Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập" bị bãi bỏ.

 

Từ 1/7, ai sẽ là công chức nhà nước? - Ảnh 1.

Từ 1/7, ai sẽ là công chức nhà nước?

Cụ thể, khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung quy định:

Từ 1/7, ai sẽ là công chức nhà nước? - Ảnh 1.

Từ 1/7, ai sẽ là công chức nhà nước?

Cụ thể, khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung quy định:

Lượt xem:  1,319 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường