UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị phản biển xã hội
uct
du lịch, tour du lich
UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị phản biển xã hội (01/07/2019)
Ngày 25/6/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại đã tổ chức Hội nghị phản biện chương trình, nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường.

Tham dự hội nghị có đại biểu Ban Thường vụ đảng ủy phường; Thường trực HĐND; tập thể UBND; Ban Thường trực và ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII; đại biểu các ngành liên quan và lãnh Đảng, Chính quyền, Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn phường.

Sau khi nghe UBND phường thông qua dự thảo Chương trình, nhiệm vụ KT - XH 6 tháng cuối năm 2019; trên cơ sở hướng dẫn, gợi ý của chủ trì Hội nghị về các vấn đề cần phản biện, góp ý, bổ sung.

Hội nghị đã có 11 lượt ý kiến phát biểu, hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo UBND phường trình trước Hội nghị; song có một số ý kiến phản biện, góp ý tập trung các vấn đề:

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  gắn với giảm nghèo bền vững. Vận động Nhân dân duy trì bám biển, sản xuất kiêm ngành, kiêm nghề; mở rộng và da dạng hóa các loại hình dịch vụ - du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Tập trung triển khai thu  ngân sách, chú trọng  nguồn trên địa bàn phường; đôn đốc các đơn vị thi công thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường; có biện pháp xử phạt  vi phạm việc xả rác thải, chất thải ra môi trường không đúng quy định. Quản lý việc nuôi cá lồng bè tại địa phương, không để Nhân dân  phát triển thêm ô lồng theo chủ trương của thành phố;  quản lý đất công, đất rẻo không để Nhân dân lấn chiếm gây khó khăn trong công tác quản lý tại địa phương. Tăng cường quản lý, sắp xếp trật tự việc kinh đoanh buôn bán của Nhân dân. Chú trong công tác phối hợp, triển khai đồng bộ việc phòng ngừa, tấn công, trấn áp phòng chống tội phạm, nhằm giữ vững định về ANCT-TTATXH trên địa bàn phường.

Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý của Hội nghị, nghiên cứu bổ sung để hoàn chỉnh Chương trình, nhiệm vụ KT - XH 6 tháng cuối năm 2019, trình kỳ họp thứ 10 - HĐND phường khóa III sắp đến.

Quang cảnh Hội nghị

Trần Ngọc Thanh

Lượt xem:  177 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường