Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu (04/05/2016)
uct
du lịch, tour du lich
Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu (04/05/2016) (12/05/2016)
Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu (04/05/2016)

Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu (04/05/2016)

Ngày 31/3/2016, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Thông báo số 10/TB-VHTT “Hướng dẫn trang trí, cổ động trực quan tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021”.
Trong đó có nội dung hướng dẫn về trang trí cổng bên ngoài và sơ đồ, maket trang trí bên trong phòng bỏ phiếu. Qua 2 đợt kiểm tra của Ủy ban bầu cử thành phố và tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất của cán bộ phụ trách công tác bầu cử ở các địa phương, để giúp cơ sở hình dung đầy đủ và dễ triển khai thực hiện, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục hướng dẫn cụ thể các nội dung sau đây:

 

PNV

Lượt xem:  1,748 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường