Công an Thành phố Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Công an Thành phố Hội An (20/01/2015)
Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu- TP. Hội An

Số điện thoại trực ban: 0510.3911849

Chức năng, nhiệm vụ:
- Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội
- Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữa gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội

Lãnh đạo :
Ông Đinh Xuân Nghĩ: Trưởng Công an thành phố:
Điện thoại: 05103.861.037

Di động:

Ông Lâm Bảy: Phó Trưởng Công an thành phố

Điện thoại: 05103.911979.Di động 09182131363

Ông Trần Dũng : Phó Trưởng Công an thành phố
Điện thoại: 05103.861036.
Di động 0932565939

Ông Nguyễn Bá Hiên: Phó Trưởng Công an thành phố
Điện thoại: 05103.864366.Di động 0905123662

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  13,778 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường