Trước tình trạng cán bộ công chức ăn cắp giờ công diễn ra tràn lan, các nhà chức trách đã phải sử dụng ...
Ngày 28 tháng 05 năm 2010, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội toàn thể nhiệm kỳ IV (2010-2014). ...
Cụm thi đua đồng bằng tổng kết phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo