Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
5 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 05/TB-UBBC
Điều chỉnh thời gian kiểm tra công tác bầu cử đợt 2
Bầu cử 14/04/2016
2 04/TB-UBBC
Thông báo thời gian và địa điểm Kiểm tra công tác bầu cử
Bầu cử 17/03/2016
3 02/KH-UBBC
Kế hoạch Kiểm tra công tác bầu cử
Bầu cử 15/03/2016
4 07/QÐ-UBBC
Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác bầu cử
Bầu cử 15/03/2016
5 12/TÐKT
HƯỚNG DẪN Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An
Bầu cử 08/03/2016