Văn bản
Phòng Nội vụ > Văn bản
Báo cáo kết quả CCHC giai đoạn 1 (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2 (2016-2020)
(14/05/2015)
Thực hiện Công văn số 423/SNV-CCHC ngày 22/4/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc sơ kết thực hiện CCHC giai đoạn 1 (2011-2015) và đề xuất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2 (2016-2020),
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau: (Tải văn bản bên dưới)

Phòng Nội vụ

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Tạm dừng các hoạt động Hướng dẫn tham quan nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi - 2015 10/02/2015

Tạm dừng các hoạt động Hướng dẫn tham quan nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi - 2015

Văn bản mới

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đề án vị trí việc làm Portal Hội An

Liên kết Website