Danh bạ - Email
Giới thiệu > Danh bạ - Email
Danh bạ Phòng Nội Vụ
(11/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
Họ & Tên
 
Điện Thoại / Email
 
Huỳnh Kim Sinh
Trưởng phòng 
 
Di động:  0905 223 201
Cố định:  3 861721
Mail:  
 
 
 
Nguyễn Đào
P.Trưởng phòng 
 
Di động:  0989 397 008
Cố định:  3 864043

Mail:  
 
 
 
Phùng Hồng
P.Trưởng phòng 
 
Di động:  01238 989 516
Cố định:  3 914811

Mail:  
 
 
 
Nguyễn Thị Minh Thu
Phó Trưởng phòng
Di động:  01686 536 345
Cố định:  3 862926
Mail:  
 
 
 
Lê Văn Lai
Chuyên viên
 
Di động:  0985 551 657
Cố định:  3 917864

Mail:  
 
 
 
Ngô Sáu
Chuyên viên
 
Di động:  0973 580 201
Cố định:  3 861721
Mail:  
 
 
 
 Võ Trần Hiếu
Chuyên viên
 
Di động:  0982315704
Cố định:  3914811
Mail:  
 
 
hieudba89@yahoo.com
 
Ngô Tấn Sỹ
Chuyên viên
 
Di động:  0905 145 585
Cố định:  3 917864
Mail:  
 
 
 
Trần Thanh Tú
Chuyên viên
 
Di động:  0905 898 191
Cố định:  3 864043
Mail:  
 
 
 
Lê Viết Thắng
Chuyên viên
 
Di động:  0982 369 171
Cố định:  3 862926
Mail:  
 
 

Nguyễn Thị Kim Hoa
Chuyên viên

Di động:  0903558115
Cố định:  3 861721
Mail:  
 
 
Nguyễn Thị Thu Phương
Kế toán
Di động: 0986803064
Cố định:  3 914811
Mail:  
 
 
phuongnvha@gmail.com

 

Phòng Nội Vụ TP Hội An

Lượt xem:  73 Bản in Quay lại


Danh bạ Sở Nội Vụ 11/05/2015

Danh bạ

Văn bản mới

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đề án vị trí việc làm Portal Hội An

Liên kết Website