Cụm thi đua đồng bằng tổng kết phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017
uct
du lịch, tour du lich
Cụm thi đua đồng bằng tổng kết phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017 (03/04/2017)
Cụm thi đua đồng bằng tổng kết phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017

 

Chiều ngày 14.3, tại thị xã Điện Bàn, cụm thi đua đồng bằng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Ông Nguyễn Đình Tăng, Phó Ban trực Ban thi đua khen thưởng Tỉnh tham dự hội nghị. Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2016 nêu rõ, năm qua, kinh tế của các đơn vị trong cụm tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, nhiều tập thể, cá nhân thuộc các địa phương trong cụm được UBND Tỉnh công nhận và tặng cờ thi đua như xã Điện Tiến, Điện Minh, Điện Hồng thị xã Điện Bàn; xã Tam Lộc, Tam Lãnh huyện Phú Ninh; xã Quế Long, huyện Quế Sơn; xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc…Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng lao động…mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Kết quả, chấm điểm thi đua cụm năm 2016, thành phố Tam Kỳ đạt 1.388,37 điểm; thành phố Hội An đạt 1.370,38 điểm; thị xã Điện Bàn đạt 1383,01 điểm; huyện Đại Lộc đạt 1.356,36 điểm; huyện Duy Xuyên đạt 1.381,2 điểm; huyện Thăng Bình đạt 1.366,04 điểm; huyện Quế Sơn 1.349,8 điểm; huyện Núi Thành đạt 1.368,03 điểm; huyện Phú Ninh đạt 1.342,27 điểm.

Tại hội nghị, 9 đơn vị đã suy tôn đơn vị thành phố Tam Kỳ, được nhận cờ dẫn đầu thi đua Chính Phủ; Thị xã Điện Bàn, nhận cờ dẫn đầu thi đua Tỉnh Quảng Nam, ba đơn vị huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An, huyện Núi Thành nhận bằng khen UBND Tỉnh. Đồng thời, hội nghị cử cụm trưởng thi đua năm 2017 là đơn vị thành phố Hội An, cụm phó thi đua là đơn vị huyện Đại Lộc.

Hội nghị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

PNV

Lượt xem:  753 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường