Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
2 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 Bi?u m?u
Biểu mẫu tổ chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp
Tổ chức biên chế 07/06/2017
2 Báo cáo
Đề cương báo cáo đánh giá cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp
Tổ chức biên chế 07/06/2017