Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
26 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 339/UBND
Quyết định ban hành Kế hoạch tuyen truyền công tác CCHC năm 2018
Cải cách hành chính 07/03/2018
2 716/UBND
Kế hoạch tuyen truyền công tác CCHC năm 2018
Cải cách hành chính 07/03/2018
3 28
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm 2018
Cải cách hành chính 07/03/2018
4 217/UBND
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016
Cải cách hành chính 09/12/2016
5 129/NV
Mẫu báo cáo
Cải cách hành chính 09/08/2016
6 128/NV
Phiếu khảo sát Thành phố
Cải cách hành chính 09/08/2016
7 127/NV
Phiếu khảo sát xã phường
Cải cách hành chính 09/08/2016
8 126/NV
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân
Cải cách hành chính 08/08/2016
9 2984/KH-UBND
Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công và chất lượng cán bộ, công chức
Cải cách hành chính 02/08/2016
10 120/NV
Góp ý dự thảo kế hoạch của UBND về chương trình hành động đẩy mạnh CCHC
Cải cách hành chính 02/08/2016
11 407/QÐ-UBND
Thành lập Hội đồng Đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính
Cải cách hành chính 18/02/2016
12 683/KH-UBND
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Cải cách hành chính 29/02/2016
13 683/KH-UBND
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Cải cách hành chính 29/02/2016
14 223/QÐ-UBND
Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016
Cải cách hành chính 22/01/2016
15 222/QÐ-UBND
Ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020
Cải cách hành chính 22/01/2016
16 2990/QÐ-UBND
Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC
Cải cách hành chính 01/10/2013
17 02/NV
Hướng dẫn chấm điểm BCS
Cải cách hành chính 05/01/2016
18 1137/SNV
Hướng dẫn chấm điểm BCS
Cải cách hành chính 17/01/2013
19 MAU BAI DU THI
Mẫu bài dự thi Tìm hiểu CCHC tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính 23/11/2015
20 Cauhoi
Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu CCHC tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính 23/11/2015
Trang 1 trên tổng số 2 1 2