UBND phường Cẩm Châu tổ chức Lễ ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Cẩm Châu năm 2023.
UBND phường Cẩm Châu tổ chức Lễ ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Cẩm Châu năm 2023. (23/03/2023)
Nhằm thiết lập lại trật tự kỷ cương, chỉnh trang đô thị đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đưòng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường. UBND UBND phường Cẩm Châu tổ chức Lễ ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Cẩm Châu năm 2023.

              Từ ngày 16/3 đến ngày 15/4/2023, tiến hành đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm. Trong đợt ra quân, UBND phường sẽ tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật, chế tài xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, trật tự kinh doanh để người dân nắm và hưởng ửng thực hiện. Vận động Nhân dân, nhất là các hộ mặt tiền đường tự kiểm tra, tự tháo gỡ mái che, mái vảy, bảng hiệu, vật liệu, cây cối, ... lấn chiếm lòng, lê đường, che chắn hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Đông thời, vận động chỉnh trang, trang trí cổng nhà, hiên nhà sạch, đẹp, văn minh theo từng tuyến đường, cụm dân cư tạo cảnh quan đô thị. Căn cứ các quy định của pháp luật, ban hành quy định cụ thể hành lang an toàn giao thông; khoản lùi so với lề đường, vỉa hè đối với từng tuyến đường, khu dân cư để người dân nắm, tạo sự công băng và đồng thuận trong triển khai thực hiện.


 

 

Kim Huệ

Lượt xem:  108 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường