Hộ tịch
Thủ tục hành chính > Hộ tịch
Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch
(13/10/2016)
Thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục và thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh, UBND phường Cẩm Châu xây dựng danh mục giải quyết TTHC trên lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân trên địa bàn phường tra cứu, liên hệ giải quyết TTHC có liên quan.

DANH MỤC VÀ THỜI GIAN

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG CẨM CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3960 /QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của

 Chủ tịch UBND tỉnh)

--------------------------

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

STT

Lĩnh vực, thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Đăng ký khai sinh

Trong ngày

 

2

Đăng ký lại việc sinh

05 ngày

 

3

Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước

Trong ngày

 

4

Đăng ký kết hôn

Trong ngày

 

5

Đăng ký lại kết hôn

05 ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

6

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03 ngày

7

Đăng ký việc giám hộ

03 ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

8

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

03 ngày

9

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

03 ngày

10

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trong ngày

Trường hợp lượng hồ sơ chứng thực nhiều thì 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

11

Đăng ký nuôi con nuôi

30 ngày

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

12

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trong ngày

Trường hợp phức tạp, cần xác minh, thời hạn giải quyết kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc

Ghi chú: Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

duchy

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Quy trình giải quyết hồ sơ "3 trong 1" 06/10/2016

Nhằm giảm thời gian đi lại nhiều lần và tiết kiệm chi phí cho công dân trên địa bàn phường. Ngày 02/7/2014, UBND phường Cẩm Châu ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ "3 trong1" gồm Đăng ký Giấy khai sinh; Cấp thẻ BHYT và Nhập khẩu cho trẻ dưới 6 tuổi. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường đã triển khai thực hiện từ ngày 7/7/2014.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường