Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
4 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 02-KHLT/UBND-UBMT
Kế hoạch liên tịch
Nội Vụ 06/10/2022
2 02-KHLT/UBND-UBMT
Kế hoạch liên tịch
Nội Vụ 06/10/2022
3 02-KHLT/UBND-UBMT
Kế hoạch liên tịch
Nội Vụ 06/10/2022
4 12/CV-NV
Về việc
Nội Vụ 15/11/2019

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường