HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG KHỐI PHỐ, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG KHỐI PHỐ, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 (17/08/2022)
Sáng ngày 20/7/2022, UBND phường Cẩm Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn phường; đồng thời trao Quyết định và giao nhiệm vụ trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027.

      Tham dự Hội nghị có các Đ/c thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, các đ/c ban ngành, đoàn thể phường; các đ/c là bí thư, Khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 6 khối phố. Đ/c Phan Thanh Dũng, PCT TT UBND phường đã thông qua báo cáo tổng kết công tác bầu cử trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn phường.

     Tại Hội nghị, 6 trưởng khối phố được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khối, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Chủ tịch UBND phường trao Quyết định Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027.

         

        


 

 

Kim Huệ

Lượt xem:  64 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường