Hội LHPN phường Cẩm Châu tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022