Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cẩm Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cẩm Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (13/07/2022)
Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp vào Báo cáo của Ban chấp hành Đoàn phường nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thảo luận và đóng góp các chuyên đề về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của tổ chức Đoàn.

           Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cẩm Châu khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đồng chí, đồng thời bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt Bí thư, Phó bí thư Đoàn phường với số phiếu tín nhiệm cao, để lãnh đạo Đoàn thanh niên phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Thành công của Đại hội hôm nay là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BTV Thành đoàn, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của BTV Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể; Chi ủy, QDC 06 khối phố và chi uỷ chi bộ các trường học trên địa bàn phường. Đại hội rất vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ -Phó bí thư Thành đoàn, CT Hội đồng Đội Thành phố và đồng chí Lương Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường.

            Kết quả tốt đẹp của Đại hội còn thể hiện sự tập trung của các cán bộ Đoàn từ phường đến chi đoàn, sự nỗ lực chuẩn bị của tập thể Ban chấp hành Đoàn phường khóa XIII, sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí đại biểu đến dự Đại hội bằng tất cả tấm lòng đã góp phần cho Đại hội thắng lợi trọn vẹn.

 


 

 

Kim Huệ

Lượt xem:  128 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường