Sáng ngày 06/8/2021, TT. UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu và các Đoàn thể phường đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình bà Trần Thị Nghiên – khối Sơn Phô II.
Sáng ngày 06/8/2021, TT. UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu và các Đoàn thể phường đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình bà Trần Thị Nghiên – khối Sơn Phô II. (06/08/2021)
Sáng ngày 06/8/2021, TT. UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu và các Đoàn thể phường đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình bà Trần Thị Nghiên – khối Sơn Phô II.

            Sáng nay, ngày 06/8/2021, TT. UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu và các Đoàn thể phường đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình bà Trần Thị Nghiên – khối Sơn Phô II. Đồng thời tặng 03 hộp khẩu trang y tế và nước xát khuẩn; nhắc nhở gia đình thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong thời gian gia đình tổ chức tang lễ đến khi kết thúc.

Thu Đông

Lượt xem:  238 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường