LỄ RA MẮT MÔ HÌNH NHÓM TRỌ AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ - NĂM 2021
LỄ RA MẮT MÔ HÌNH NHÓM TRỌ AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ - NĂM 2021 (19/07/2021)
BCĐ PCTP, TNXH VÀ XDPTTDBVANTQ phường Cẩm Châu ra mắt mô hình nhóm trọ an toàn về ANTT - 2021

           Ngây từ đầu năm, CĐ PCTP, TNXH VÀ XDPTTDBVANTQ phường Cẩm Châu đã chỉ đạo Công AN phường tham mưu ra mắt mô hình nhóm trọ an toàn về an ninh trật tự - năm 2021. Chủ các nhà trọ trên địa bàn Khối Sơn Phô I và Sơn Phô II đều hưởng ứng tích cực và đã ký cam kết mô hình "Nhóm trọ an toàn về ANTT - 2021"

Các Nhóm trọ ký cam kết

Thu Đông

Lượt xem:  220 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường