Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) (21/11/2020)
Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

          Hoà chung với không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Châu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Với niềm tự hào sâu sắc, hôm nay Uỷ ban MTTQ phường long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển; đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn đối với MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ phường Cẩm Châu nói riêng.

         Về dự buổi gặp mặt có đồng chí: Lương Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí nguyên Chủ tịch, PCT Ủy ban MTTQ phường qua các thời kỳ, các ban, ngành, đoàn thể phường; các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ phường khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024; các đồng chí Bí thư, khối trưởng, Trưởng và phó ban CTMT 6 khối phố. 

Quan cảnh buổi gặp mặt

Đ/c Lương Sơn tặng hoa chúc mừng

Đ/c Kim Anh và đ/c Lương Sơn tặng hoa và quà cho các đ/c nguyên CT và PCT UBMT phường qua các thời kỳ

          90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, Mặt trận Tổ quốc từ phường đến khu dân cư đã không ngừng được củng cố và mở rộng. Trước Cách mạng tháng Tám, Cẩm Châu là địa chỉ đỏ đoàn kết nhân dân theo cách mạng; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tiền bối đã hoạt động trên địa bàn phường, gắn bó với nhân dân Cẩm Châu. Trong các cuộc kháng chiến, các phong trào, các cuộc vận động đã động viên cao nhất sức người, sức của cho chiến thắng; nhiều phong trào nối tiếng toàn quốc như: hội mẹ chiến sĩ vá áo, phong trào Trần Quốc Toản, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết thi đua sản xuất và chiến đấu, nhận đỡ đầu, giúp đỡ bộ đội, thương binh, con liệt sĩ; kết nghĩa, ủng hộ các địa phương, nuôi dưỡng học sinh, cán bộ Miền Nam và các bạn Lào. Những việc làm đó ghi đậm dấu ấn nhân văn, tình người, tinh thần đoàn kết giúp nhau, khắc họa hình ảnh, nhân cách người Việt Nam nói chung, Cẩm Châu nói riêng. Trong hòa bình, xây dựng quê hương, công tác mặt trận trong từng thời gian luôn được quan tâm, đổi mới; tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  trong sạch, vững mạnh.Các hoạt động của Mặt trận luôn được tiếp nối, luôn hướng về cơ sở, khu dân cư, ngày càng chú trọng chất lượng, hiệu quả, hướng vào việc trọng tâm của địa phương, những việc làm thiết thực ích nước, lợi nhà. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động theo hướng trực tiếp đến từng đối tượng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy các hình thức tự quản.

         Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. MTTQ phường Cẩm Châu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; phát huy nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của phường; quyết tâm xây dựng quê hương Cẩm Châu giàu đẹp, văn minh. Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Thu Đông

Lượt xem:  231 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường