Lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020) và trao huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng
Lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020) và trao huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng (21/11/2020)
Đảng uỷ phường trân trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020) và trao huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đ/c đảng viên.

       Hôm nay, ngày 05/11/2020, Đảng uỷ phường trân trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020) và trao huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đ/c đảng viên.

          Năm 2020, kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Mặc dầu đã trải qua thăng trầm của lịch sử, nhưng lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn chiếu sáng khắp năm châu. Chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng Cách Mạng Tháng Mười Nga mãi mãi trường tồn. Nhân dân Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta nguyện đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh.

           Trong buổi lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga và trao huy hiệu 65, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đồng chí đảng viên hôm nay. Huy hiệu Đảng được trao tặng cho các đ/c đảng viên là danh hiệu cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của bản thân và cũng là mốc son ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi người đảng viên.

             Vinh dự này không chỉ của riêng cá nhân và gia đình các đồng chí mà còn là niềm vinh dự và rất có ý nghĩa đối với Đảng bộ phường Cẩm Châu. Là động lực giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ nói chung, cán bộ đảng viên trẻ nói riêng tiếp bước học tập noi theo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành trong quá trình công tác.

              Thay mặt Đảng ủy phường, xin chúc mừng các đồng chí nhân sự kiện đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Chúng tôi mong rằng dù ở cương vị nào, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, uy tín của đảng viên và có nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ phường Cẩm Châu./.


 

Thu Đông

Lượt xem:  248 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường