Hội thi "Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”
Hội thi "Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” (21/11/2020)
Thực hiện chủ đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Ngày 18/11/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức Hội thi "Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020" với Chủ đề : Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

          Về dự hội thi có các đ/c lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Ban Dân Vận Thành ủy Hội An, Lãnh đạo UBMTTQVN, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông Dân và Thành Đoàn TP Hội An, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu, Cấp ủy 11 chi bộ và 5 đội dự thi.

*Nội dung:  Gồm 2 phần:

          1. Phần thứ nhất: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

          *Gồm 03 nội dung :

          1.1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

          1.2. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; ĐẶNG LÊ UYÊN THẢO - UBMT

1.3. Bài học lịch sử của cách mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - UBMT

          2. Phần thứ hai: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới".

*Gồm 05 nội dung:

          2.1. Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay.

2.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.3. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.4. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.5. Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể - Kết luận

          * Đối tượng dự thi: ( 05 Đoàn thể chính trị )

- Là các thành viên của UBMTTQ và cán bộ, hội viên - đoàn viên của các đoàn thể chính trị phường Cẩm Châu;

*Hình thức, nội dung :

           - Thi tuyên truyền viên

           - Thi Tìm hiểu Kiến thức

- Hình thức :   + Trả lời nhanh Đúng - Sai

                      Trắc nghiệm ( đáp án A, B, C, D )

Một số hình ảnh của hội thi

Phần thi kiến thức

            Kết quả hội thi: Đội đạt giải nhất thuộc về Đoàn TN phường, giải nhì thuộc về đội Hội LHPN, giải ba thuộc về UBMTTQVN phường và hai đội còn lại đạt giải khuyến khích.

             Đây là một trong hình thức tuyên truyền thiết thực tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, côngchức, đoàn viên, hội viên về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của BộChính trị khóa XII.

Thu Đông

Lượt xem:  275 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường