Khai mạc Kỳ họp thứ 10 khóa XII, HĐND phường Cẩm Châu
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 khóa XII, HĐND phường Cẩm Châu (16/07/2020)
Sáng nay ngày 107/2020, Kỳ họp thứ 10 khóa XII, HĐND phường Cẩm Châu được khai mạc tại hội trường UBND phường.

Sáng nay ngày 107/2020, Kỳ họp thứ 10 khóa XII, HĐND phường Cẩm Châu được khai mạc tại hội trường UBND phường.

       Kỳ họp sẽ nghe thường trực UBND phường trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình KTXH- - QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại năm 2020; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiên dự toán thu chi ngân sách nhà nước và công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019, đồng thời trình các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

             Kỳ họp cũng nghe thường trực HĐND phường báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng còn lại của năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10; Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH và báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.

             Kỳ họp cũng nghe UBMTTQVN phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

            Thành phần tham dự kỳ họp: Tổ đại biểu HĐND thành phố Hội An khu vực Cẩm Châu - Cẩm Thanh cùng các đại biểu HĐND phường và các vị đại biểu khách mời.

Quan cảnh kỳ họp thứ 10

Đ/c Đinh Quảng - CT. HĐND phường đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

           Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận sôi nổi về những vấn đề mà địa phương chưa làm được đồng thời nêu lên những kiến nghị, những giải pháp để HĐND phường nghiên cứu, thực hiện.

           Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận sôi nổi, đầy trách nhiệm của các đại biểu, kỳ họp đã thống nhất biểu quyết nhất trí 100% các nghị quyết mà kỳ họp đã đề ra.

Thu Đông

Lượt xem:  291 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường