UBMTTQVN phường Cẩm Châu sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hành động 6 tháng cuối năm 2020
UBMTTQVN phường Cẩm Châu sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hành động 6 tháng cuối năm 2020 (16/07/2020)
UBMTTQVN phường Cẩm Châu sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hành động 6 tháng cuối năm 2020

              Sáng ngày 2/7/2020, tại Hội trường UBND phường Cẩm Châu, UBMTTQVN phường Cẩm Châu sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hành động 6 tháng cuối năm 2020

             Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Hội An, các đồng chí Trường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các thành viên UBMTTQVN phường Cẩm Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 cùng các đồng chí khối trưởng, bí thư chi bộ 6 khối phố.

Quan cảnh hội nghị

I.       Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, cụ thể:

            Đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp Ban tuyên giáo Đảng uỷ phường tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tại 56 tổ dân cư gắn với việc tuyên truyền các hoạt động đón xuân, vui Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2020); phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát động phong trào thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của phường.

             Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

            Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

         Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Tuyên truyền nhân rộng mô hình KDC hài hòa XĐGN-BVMT; Cuộc vận động Quỹ "Vì người nghèo", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với toàn thể nhân dân trong phường qua đợt sinh hoạt của 56 tổ dân cư quý I và sinh hoạt tại 6 khu dân cư với tổng số lượng 1.035 lượt người tham dự.

           Đánh giá chung: 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống Mặt trận từ phường đến Ban công tác Mặt trận khối phố, tổ đoàn kết đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, khơi dậy tiềm năng và nội lực cộng với sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận chủ trì góp phần hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH tại địa phương.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, nên một số hoạt động của công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm còn cầm chừng, chưa tổ chức được, chủ yếu tập trung công tác phòng chống dịch...

            II. Triển khai phương hướng hành động 6 tháng cuối năm 2020

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN của phường năm 2020.

 -  Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đặc biệt tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam qua 90 năm chiến đấu và trưởng thành.

-  Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận từ phường đến các khối phố theo tinh thần kết luận 62 KL/TW ngày 08/12/2009 của bộ Chính trị-BCH TW Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ của BCT về việc ban hành " Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội " và Quyết định số 218-QĐ/TƯ của BCT về " Quy định về việc MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

 -  Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh"; bình xét khu dân cư văn hoá, tổ đoàn kết xuất sắc, tổ chức đăng ký và bình xét gia đình văn hoá tại 56 tổ dân cư, lồng ghép với xét hộ gia đình đảm bảo ATGT và ANTT năm 2020, tổ chức tốt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công cách mạng. Nâng cao hiệu quả cuộc vận đông Quỹ "Vì người nghèo", mở rộng hoạt động của quỹ ra các đối tượng hộ khó khăn, tạo điều kiện cho họ vươn lên. Tập trung chỉ đạo các hoạt động nhân đạo từ thiện "Vì nạn nhân chất độc da cam".

-  Tăng cường các hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, phối hợp với các cơ quan dân cử, nâng cao chất lượng trong công tác tiếp xúc cử tri. Đẩy mạnh các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hoà giải cơ sở ở 6 khối phố, Phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp HĐND-UBND thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, UBMT nhiệm kỳ (2016 - 2021).

 - Tiếp tục thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 "; Tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào VHVN - TDTT. Vận động cán bộ và Nhân dân tham gia tốt việc trồng và chăm sóc cây xanh; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

-  Phối hợp tổng kết thực hiện nghị quyết liên tịch hằng năm về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" trong tình hình mới, tổ chức tốt Diễn đàn "Lắng nghe ý kiến nhân dân xây dựng lực lượng công an năm 2020 ". Tổng kết các chương trình công tác, các quy chế phối hợp của Mặt trận phường nặm 2020. Tiếp tục phối hợp thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA về "Quy định KDC, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn về ANTT " năm 2020. 

Thu Đông

Lượt xem:  293 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường