TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 5 NĂM (2015-2019), NĂM 2019 VÀ PHÁT ĐỘNG PTTĐ NĂM 2020
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 5 NĂM (2015-2019), NĂM 2019 VÀ PHÁT ĐỘNG PTTĐ NĂM 2020 (03/05/2020)
Tổng kết Điển hình tiên tiến 5 năm (2015 – 2019), Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020

                    Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta lúc sinh thời đã từng căn dặn "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

                    Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 5 năm qua (2015-2019), toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cẩm Châu đã tập trung toàn lực, phát huy mọi tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KTXH - QPAN, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, UBMT và các đoàn thể, ban ngành của phường, của khối phố và các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết một lòng chung tay, góp sức để đạt được những thành quả trong phong trào thi đua 5 năm qua.

                     Hôm nay, ngày 07/02/2020, UBND Phường Cẩm Châu tổng kết điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019), phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020.

Quan cảnh Hội nghị

Đ/c Lương Sơn - CT.UBND Phường phát biểu khai mạc Hội nghị

                 *Lĩnh vực kinh tế:

Tổng giá trị toàn phường đạt 558 tỉ đồng, tăng 178,1 tỉ đồng so năm 2015. Bình quân đầu người đạt 49.500.000đ/người/năm, tăng 18.800.000 đồng so năm 2015. Trong đó:

 Dịch vụ - Du lịch - Th­ương mại: Hoạt động ngành ngày càng phát triển theo từng năm, lượng khách du lịch tăng và số hộ ra kinh doanh ngày càng nhiều. Đến nay trên địa bàn phường có 32 khách sạn (tăng 16 KS so với năm 2015); 86 BTDL (tăng 75 BTDL so với năm 2015); 69 cơ sở lưu trú Homestay (tăng 27 cơ sở so với năm 2015); 5 nhà nghỉ, 181 nhà cho người nước ngoài thuê (tăng 115 nhà so với năm 2015). Năm 2019 tổng lượng khách đến tham quan và lưu trú 225.750 lượt người, so năm 2015 tăng 76.000 lượt người. Về hoạt động Thương mại, toàn phường có hơn 900 hộ kinh doanh các loại, tăng 252 hộ so năm 2015.

Tổng giá trị ngành đạt 450 tỉ đồng, tăng 162,4 tỉ đồng so năm 2015, Tổng giá trị bình quân hằng năm tăng 18,4%, chiếm tỷ trọng 79,32%.

 Nông nghiệp - Ngư­  nghiệp:

- Trồng trọt: Những năm qua, dù thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình sâu bệnh bùng phát theo từng vụ mùa nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời, bà con nông dân sản xuất đúng lịch thời vụ. Vận động khuyến cáo nông dân đầu tư chăm bón, áp dụng những tiến bộ khoa học, thay đổi cơ cấu giống mới vào sản xuất nông nghiệp nên sản lượng lương thực có hạt đạt kế hoạch đề ra. Năng suất bình quân hằng năm ổn định ở mức 59 – 60 tạ/ha.

Kinh tế vườn và hoa cây cảnh không ngừng phát triển, đây là lĩnh vực có xu thế và triển vọng lâu dài, tạo nguồn thu nhập cho bà con nhân dân, số lượng hoa cây cảnh hằng năm đưa ra thị trường tiêu thụ ngày càng tăng và nhiều chủng loại, đầu tư trồng mới nhiều loại hoa cây cảnh có gía trị cao,

- Chăn nuôi: Do tình hình dịch bệnh và ô nhiễm môi trường sống trong khu dân cư, tổng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng giảm dần theo từng năm, trong những năm qua do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu phi ... gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi,

                      Tổng giá trị ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 30 tỷ đồng, đồng thời duy trì giá trị sản xuất ổn định theo từng năm.

- Khai thác: Do việc chuyển đổi ngành nghề phát triển mạnh theo cơ cấu kinh tế của địa phương (từ ngành khai thác hải sản chuyển sang kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch), tổng số tàu thuyền đến cuối năm 2019 còn 18 chiếc, công suất BQ 48cv, giảm 18 chiếc so với năm 2015. Tổng sản lượng khai thác năm 2019 là 1.600 tấn, so năm 2015 giảm 30 tấn, Sản lượng khai thác hàng năm ổn định từ 1.500 – 1.600 tấn.

- Nuôi trồng thuỷ sản: Do điều kiện thời tiết không thuận lợi và môi trường nuôi bị ô nhiễm, con giống không đảm bảo nên sản lượng không đạt theo chỉ tiêu giao. Tổng sản lượng hải sản thu hoạch (Tôm, cá các loại) năm 2019 là 57 tấn, so năm 2015 tăng 22 tấn. Tổng giá trị ngành thủy sản năm 2019 là 46 tỷ đồng,  so năm 2015 tăng 2,6 tỷ đồng.

Giá trị toàn ngành đạt 76 tỉ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 17,79 %.

Công nghiệp - TTCN và ngành nghề khác:

Trong 5 năm qua đã phát triển thêm nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, giá trị ngành đạt 43 tỷ đồng, tăng 24,3 tỷ dồng so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 7,7 %.

          * Tổng thu ngân sách:  21,3 tỷ đồng, tăng 10,7 tỷ đồng so với năm 2015

          * Thu thuế: Tổng thu:  6,5 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với năm 2015

                   Có thể khẳng định rằng kết quả phong trào thi đua yêu nước của chúng ta trong 5 năm qua thật đáng phấn khởi và tự hào. Đó là kết quả từ sự nổ lực phấn đấu của nhân dân và cán bộ toàn phường. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng uỷ, sự chỉ đạo điều hành sâu sát kịp thời của UBND phường. Thành tựu này một lần nữa khẳng định Nghị quyết HĐND phường là phù hợp với lòng dân, sát đúng với thực tế. Những kết quả đạt được hôm nay chính là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các ban ngành, các tổ chức xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, động viên thức đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH- QPAN tại địa phương.

                   Trong phong trào 5 năm qua đã xuất hiện nhiều đơn vị tập thể, cá nhân đạt được những thành tích nổi bật. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được các đơn vị triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, như thực hiện "Tuyến đường văn minh" ; mô hình "Hộ, nhóm hộ tự quản về ANTT", "Tuyến đường gắn camera an ninh"... và nhiều cá nhân điển hình trong phong trào "Nông dân SX kinh doanh giỏi", cán bộ hội gương mẫu gắn bó với phong trào địa phương ... đó thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương được nhân rộng để học tập. Trong 5 năm, trên địa bàn phường đã có: 110 tập thể; 285 cá nhân được Hội đồng TĐKT phường khen thưởng và có 64 tập thể, 80 cá nhân được HĐTĐKT phường đề nghị các cấp khen thưởng.

 

                   * Kết quả thi đua của toàn phường trong 5 năm ( 2015-2019):

Thời gian

                 Thành tích đạt được

Cấp khen

Năm 2015

Dẫn đầu thi đua khối phường TP Hội an;

Chính phủ tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua Xuất sắc.

UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua Xuất sắc.

Năm 2016

Tập thể lao động tiên tiến

UBND thành phố Hội An tặng Giấy khen.

Năm 2017

Dẫn đầu thi đua khối phường TP Hội an;

UBND Tỉnh tặng Bằng khen Tập thể LĐ Xuất sắc.

Năm 2018

Đứng thứ Nhì phong trào thi đua khối phường TP Hội an;

UBND thành phố Hội An tặng Giấy khen.

Năm 2019

( Thành phố chưa xét thi đua).

 

 

                     Nhìn lại những kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, và đặc biệt là năm 2019 cho thấy những thành quả không thể đơn thuần đạt được mà bằng quyết tâm, ý chí và nghị lực của toàn thể nhân dân và cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong phường.

                     Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của quê hương. Với sự đoàn kết thống nhất, Nhân dân và cán bộ phường Cẩm Châu ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng phường Cẩm Châu vững về kinh tế, mạnh về QPAN, đời sống văn hóa xã hội không ngừng được nâng cao.

Đ/c Đinh Cao Thắng - Bí Thư Đảng bộ phường phát biểu chỉ đạo

Tặng cờ và hoa cho 03 đơn vị nhất, nhì, ba trong PTTĐ năm 2019

UBND phường ký giao ước thi đua cùng 6 khối phố -  năm 2020

 

Thu Đông

Lượt xem:  296 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường