Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phường Cẩm Châu năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phường Cẩm Châu năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (15/09/2019)
Ngày 04/9/2019 UBND Phường Cẩm Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

            Ngày 04/9/2019 UBND Phường Cẩm Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu, các thành viên trong BCĐ phòng chống thiên tai phường và các đồng chí Bí thư Chi bộ, khối trưởng, Trưởng ban CTMT 6 khối phố cũng về dự buổi hội nghị tổng kết.

           Công tác phòng chống thiên tai năm 2018 đã được UBND phường triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Kịp thời nắm bắt các thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai của Trung tâm dự báo KTTV, đồng thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường để người dân nắm bắt và chủ động phòng ngừa, ứng phó nên đã giảm thiểu các mặt thiệt hại do thiên tai gây ra.

            *Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

             Trước tình hình diễn biến của thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường, để đối phó với tình hình trên, UBND phường Cẩm Châu đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 như sau:

             - Thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản chỉ đạo trong công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 của các cấp.

            - Củng cố, kiện toàn BCH Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung đội LLDQ của phường, các Tiểu ban PCTT và Đội xung kích ở 6 khối phố. Phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên ở từng nội dung cũng như tham gia phụ trách trên từng địa bàn, đảm bảo tính chủ động và trách nhiệm trong công tác tham mưu.

           - Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng.

Quan cảnh hội nghị tổng kết

Thu Đông

Lượt xem:  344 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường