Hội thi "Tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019”
Hội thi "Tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019” (15/09/2019)
Ngày 02/8/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức Hội thi "Tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019" với Chủ đề : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

           Ngày 02/8/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức Hội thi "Tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019" với Chủ đề : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          Về dự hội thi có các đ/c lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hội An, Lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành Ủy Hội An, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Cẩm Châu và toàn thể đoàn viên công đoàn phường.

* Nội dung:  Gồm 2 phần, trong đó tập trung 06 nội dung chính:

          1. Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ , chăm lo đời sống Nhân dân.

          *Gồm 03 nội dung :

          1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

          1.2. Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sông Nhân dân.

1.3. Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

          2. Phần thứ hai: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

*Gồm 03 nội dung:

          2.1. Chủ trương của Đảng.

2.2. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước; bổ sung , hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

2.3. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

          * Đối tượng dự thi: ( 03 tổ Công đoàn cơ quan UBND phường; gồm tổ Công đoàn khối Đảng, Chính quyền ; Tổ Công đoàn khối ban ngành ; Tổ Công đoàn khối Đoàn thể )

- Là Đoàn viên Công đoàn cơ quan UBND phường Cẩm Châu;

*Hình thức, nội dung :

           - Thi tuyên truyền viên

           - Thi Tìm hiểu Kiến thức

- Hình thức :   + Trả lời nhanh Đúng - Sai

                      + Trắc nghiệm ( đáp án A, B, C, D )

* Riêng phần văn nghệ  ( Không đưa vào nội dung thi, tuy nhiên BTC sẽ tặng thưởng riêng tiết mục đạt xuất sắc) 

Đ/c Lương Sơn - CT.UBND Phường - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường tặng hoa cho 03 đội dự thi

Một số hình ảnh của hội thi

Phần thi kiến thức

03 đội dự thi sau khi nhận giả thưởng

Kết quả hội thi: Tổ Công đoàn Ban ngành đã đạt giải nhất, Tổ Công đoàn khối Đảng - Chính quyền đạt giải nhì và đạt giải ba là Tổ Công đoàn khối Đoàn Thể. 

             Đây là một trong hình thức tuyên truyền thiết thực tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, côngchức, đoàn viên, hội viên về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của BộChính trị khóa XII.

Thu Đông

Lượt xem:  327 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường