HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HỘI AN & ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG CẨM CHÂU - NHIỆM KỲ 2016-2021
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HỘI AN & ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG CẨM CHÂU - NHIỆM KỲ 2016-2021 (16/06/2019)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HỘI AN & ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG CẨM CHÂU - NHIỆM KỲ 2016-2021

           Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố về việc Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của thường trực HĐND thành phố Hội An và thông báo số 03/TB-HĐND-UBMT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của thường trực HĐND-UBMT phường Cẩm Châu về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường Cẩm Châu về sơ kết tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2019.

           Hôm nay, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì phối hợp với HĐND phường Cẩm Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố Hội An đơn vị Cẩm Châu-Cẩm Thanh và đại biểu HĐND phường Cẩm Châu với những nội dung nêu trên.

Về tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, có:

- Về tổ đại biểu HĐND thành phố Hội An tại đơn vị phường Cẩm Châu - xã Cẩm Thanh gồm có 05 vị :

       01- Ông Trần Ánh          - Tỉnh ủy viên, PBT thường trực, CT HĐND thành phố

       02- Ông Lê Chơi            - UV BTV Thành ủy, TB T.Giáo, GĐ TT Chính trị TP

       03- Bà Nguyễn Thị Vân - UV BTV Thành ủy, BT Đảng bộ xã Cẩm Thanh

       04- Ông Đinh Cao Thắng       - TUV, BT Đảng bộ phường Cẩm Châu

       05- Ông Quảng Văn Quý        - Phó BT Đảng bộ xã Cẩm Kim.

- Về lãnh đạo địa phương:

+ Các Đ/c Đại biểu Lãnh đạo BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức Đoàn thể chính trị-xã hội phường Cẩm Châu.

- Về đại biểu khối phố:

+ Các Đ/c Đại biểu Lãnh đạo Bí thư, Khối trưởng, Trưởng ban CTMT, Khối phó 6 khối phố.

+ Về cử tri: sự có mặt đông đủ bà con cử tri 6 khối phố phường Cẩm Châu. Cử tri đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường.

Quan cảnh hội nghị

            Nội dung chương trình hội nghị gồm:

+ Báo cáo tóm tắt tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2019 cuả tổ đại biểu HĐND thành phố Hội An đơn vị Cẩm Châu-Cẩm Thanh.

+ Báo cáo tóm tắt tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2019 HĐND phường Cẩm Châu.

            Đợt tiếp xúc cử tri lần này các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường sẽ lắng nghe ý kiến cử tri về các lĩnh vực KTXH, QPAN trên địa bàn thành phố Hội An và phường Cẩm Châu và các đề xuất, giải pháp  để góp phần phát triển KTXH, QPAN thành phố Hội An và phường Cẩm Châu trong năm 2019 và thời gian đến.

Cử tri phát biểu ý kiến trước hội nghị

           

               Sau hơn 2 giờ làm việc, hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố Hội An đơn vị Cẩm Châu-Cẩm Thanh và đại biểu HĐND phường Cẩm Châu đã hoàn thành và cử tri phát biểu hơn 10 ý kiến, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện của UBND phường.

Thu Đông

Lượt xem:  343 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường