Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. (21/04/2019)
Ngày 27/03/2019 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội của khối Đại đoàn kết toàn dân phường Cẩm Châu.

             Hoà trong khí thế thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân cả nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

            Ngày 27/03/2019 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  phường Cẩm Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội của khối Đại đoàn kết toàn dân phường Cẩm Châu chính thức khai mạc.

           Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối Đại đoàn kết toàn dân; Kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của UBMTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024; Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội cấp trên; Hiệp thương dân chủ cử UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2019-2024 theo hướng mở rộng, tăng cường tính đại diện, tính tiêu biểu, thể hiện tính liên tục và kế thừa, của khối Đại đoàn kết toàn dân; Đại hội cũng sẽ hiệp thương cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 với đầy đủ thành phần, đảm bảo tiêu chuẩn, thật sự tiêu biểu có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Đại hội. Cũng tại Đại hội này chúng ta sẽ nghe các phát biểu quan trọng của các Đ/c lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và lãnh đạo BTV Đảng ủy phường chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội của chúng ta trân trọng được đón tiếp:

- Đ/c: Trần Tấn Dũng UV BTV Thành Ủy - CT UBMTTQVN thành phố Hội An;

- Đ/c: Võ Nễ- Thành ủy viên, phó CT UBMTTQVN thành phố cùng các đ/c trong Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố.

- Đ/c: Đinh Cao Thắng- Thành Ủy Viên - Bí thư Đảng bộ cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Phường.          

- Đ/c: Đinh Quảng - Phó Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND phường cùng các Đ/c trong Thường trực HĐND phường.

- Đ/c: Lương Sơn- Phó Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND phường cùng các Đ/c trong Thường trực UBND phường.

- Các Đ/cTrưởng các Ban ngành Đoàn thể của Phường.

- Các Đ/c nguyên là Chủ tịch UBMTTQVN phường qua các thời kỳ.

- Các vị nguyên là Ủy viên UBMTTQVN  phường Cẩm Châu Khóa X.

- Các vị Đại biểu Chức sắc Đại diện các Tôn giáo trong phường.

- Các vị Đại biểu lãnh đạo Cơ quan Quân sự Thành phố và các Đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học trên địa bàn phường. Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị Cẩm Châu - Cẩm Thanh.

- Các Đ/c Bí thư chi bộ, Khối trưởng ở 6 khối phố.

- Các phóng viên Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố và phường về dự và đưa tin Đại hội.

- Cùng 127 vị đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, các Khu dân cư và các vị Ủy viên UBMTTQVN  phường Cẩm Châu Khóa X đã về tham dự đông đủ tại Đại hội.

Quan cảnh trước giờ khai mạc Đại Hội

          Qua 02 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và trách nhiệm đối với sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Châu lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành toàn bộ chương trình; đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.

          Đại hội đã nhận định, đánh giá về tình hình khối Đại đoàn kết toàn dân; Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019; Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội cấp trên; Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 vị, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên tục và kế thừa, có đủ đại diện ở các tổ chức thành viên, các Hội – Đoàn thể, đại diện các tôn giáo, các doanh nghiệp, các Tộc họ và các tầng lớp nhân dân. Đây thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối Đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

          Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử 11 vị vào Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 với đầy đủ thành phần, đảm bảo tiêu chuẩn, và thật sự tiêu biểu có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Đại hội. Đồng thời Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các Đ/c lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và Ban Thường vụ Đảng uỷ phường. Với những kết quả đó, chúng ta vui mừng báo cáo với nhân dân toàn phường rằng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã thành công tốt đẹp.

Đ/c Ngô Thị Kim Anh - Chủ tịch UBMTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024, phát biểu bế mạc Đại hội

Thu Đông

Lượt xem:  142 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường