Danh mục khối phố chia theo khu vực hành chính
Danh mục khối phố chia theo khu vực hành chính (06/10/2016)
Theo thống kê số liệu năm 2015, Phường Cẩm Châu gồm có 6 khối phố, chia ra 56 tổ dân cư với 2.525 hộ và 11.907 nhân khảu.

 

DANH MỤC KHỐI PHỐ CHIA THEO KHU VỰC HÀNH CHÍNH
Có đến ngày 31/12/2015
           
STT Đơn vị Số hộ Dân số có đến 31/12/2012 Tổ dân cư Ghi chú
  Toàn phường 2.525 11.907 56  
  Chia ra :        
1 Khối phố Trường Lệ 470 2.213 10  
2 Khối phố Sơn Phô I 437 2.463 10  
3 Khối phố Sơn Phô II 446 2.106 9  
4 Khối phố An Mỹ 269 1.234 5  
5 Khối phố Thanh Tây 391 1.860 11  
6 Khối phố Thanh Nam 512 2.031 11  
           

 

duchy

Lượt xem:  508 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường