Quy trình giải quyết hồ sơ "3 trong 1"
Quy trình giải quyết hồ sơ "3 trong 1" (06/10/2016)
Nhằm giảm thời gian đi lại nhiều lần và tiết kiệm chi phí cho công dân trên địa bàn phường. Ngày 02/7/2014, UBND phường Cẩm Châu ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ "3 trong1" gồm Đăng ký Giấy khai sinh; Cấp thẻ BHYT và Nhập khẩu cho trẻ dưới 6 tuổi. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường đã triển khai thực hiện từ ngày 7/7/2014.

                         

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ:

Đăng ký Giấy khai sinh; Nhập khẩu , Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế

cho trẻ em đưới 6 tháng tuổi (gọi tắt thực hiện hồ sơ "3 trong 1"

(Kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 30/6/2014

của UBND phường Cẩm Châu)

------------------

 Bước 1: Người thực hiện (bộ phận Văn phòng)

          - Khi nhận hồ sơ của công dân, có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận và hướng dẫn công dân pho to đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký khai sinh; cấp thẻ bảo hiểm; và đăng ký nhập khẩu cho trẻ em.

+ Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển hồ sơ nói trên cho bộ phận Tư Pháp.

          Bước 2: Người thực hiện ( bộ phận Tư Pháp & Hộ tịch)

          - Khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận Văn phòng, có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn công dân lập tờ khai đăng ký khai sinh và tờ khai đăng ký nhập khẩu cho trẻ.

          + Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký khai sinh và tờ khai đăng ký nhập khẩu chuyển giao lại cho bộ phận Văn phòng để lập các thủ tục tiếp theo (thời gian thực hiện: tối đa 01 ngày).

          Bước 3:

3.1. Người thực hiện (bộ phận DS&GĐTE)

           Có trách nhiệm đến tại bộ phận Văn phòng nhận bản sao giấy khai sinh để đến BHXH thành phố làm thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ em và nhận thẻ Bảo hiểm đã gởi tuần trước chuyển giao lại cho bộ phận Văn phòng để trả cho công dân (thời gian thực hiện: tối đa 08 ngày - không kể ngày thứ bảy, chủ nhật).                                

Cụ thể: Hồ sơ nộp về BHXH thành phố sáng thứ ba tuần nầy đến sáng thứ năm tuần sau nhận lại gởi Văn phòng tổng hợp để sáng thứ sáu giao trả cho công dân;  

          3.2. Người thực hiện (bộ phận Văn phòng)

          + Sáng thứ năm hằng tuần, tổng hợp hồ sơ liên quan đăng ký nhập khẩu đến tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hội An) để nộp hồ sơ; đồng thời nhận hồ sơ tuần trước về thủ tục nhập khẩu của trẻ em (thời gian thực hiện: tối đa 05 ngày - không kể ngày thứ bảy, chủ nhật).

+ Sau khi có đầy đủ 3 loại hồ sơ, gồm: Giấy khai sinh; Hộ khẩu; Bảo hiểm Y tế có trách nhiệm giao trả hồ sơ cho công dân theo phiếu hẹn vào sáng thứ sáu hằng tuần ./.

     *Lệ phí: Nhập khẩu: 10.000 đồng/hồ sơ; Bản sao khai sinh: 2000 đồng/ bản.

-----------------------------------------------

Lượt xem:  477 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường