Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016)
Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016) (06/09/2016)
Sáng ngày 01/9/2016, tại Hội trường UBND phường Cẩm Châu, Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016), trao Huy hiệu Đảng; đồng thời triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016), trao Huy hiệu Đảng; đồng thời triển khai, quán triệt

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

Đến dự Hội nghị, về phía Thành phố có các đồng chí: Đ/c Lê Chơi - UV.BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố; Đ/c Tạ Ngọc Quý - UV.BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đ/c Trần Thị Thu Hòa - Thành ủy viên, CT Hội LHPN Thành phố đứng điểm Đảng bộ phường; Đại biểu các ban xây dựng Đảng Thành ủy; về phía Đảng ủy phường có đồng chí Đinh Cao Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Đinh Quảng - Phó Bí thư trực Đảng ủy phường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

Nội dung diễn văn nhấn mạnh thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và ngày 2/9/1945 trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trong buổi lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, đồng thời tổ chức trao Huy hiệu cho 07 đ/c có Huy hiệu 55, 50 và 30 năm tuổi Đảng. Đó là các đ/c: Đ/c Trần Thị Kim Bình huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đ/c Nguyễn Thị Ngọc ThuNguyễn Hữu Nhu huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; đ/c Lê Văn Văn, Trần Thanh Phụng, Trần Thị HườngĐinh Văn Mạnh huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt Đảng ủy phường, đ/c Đinh Cao Thắng luôn trân trọng, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các đ/c trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đối với Đảng và nhân dân trong suốt 71 năm qua với sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của địa phương.

Đ/c Đinh Cao Thắng cũng bày tỏ: Về phần mình, với truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, những thuận lợi và thời cơ mới mà địa phương có được ngày hôm nay, quyết tâm cùng Đảng bộ sẽ ra sức xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân toàn phường, biến quyết tâm thành hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Châu lần thứ XIX, xây dựng Cẩm Châu thành một địa phương phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, của các đồng chí và nhân dân phường nhà.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ phường có mời đồng chí Lê Chơi - UV.BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố, đồng thời là Báo cáo viên thành phố để triển khai, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhìn chung, hầu hết các đ/c đảng viên đều chú ý lắng nghe, nắm được thực trạng của Nghị quyết XI và những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bích Dung

Lượt xem:  561 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường