Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cẩm Châu đổi mới trong công tác tuyên truyền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cẩm Châu đổi mới trong công tác tuyên truyền (14/03/2016)
Năm 2015, công tác theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân được Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm, nhằm tham mưu kịp thời giúp Đảng ủy chỉ đạo giải quyết tình hình phù hợp, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Đồng thời tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tuyên truyền đầy đủ, đúng tiến độ chính sách, pháp luật của Nhà nước…cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo yêu cầu và nội dung đề ra.

Ban tuyên giáo tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của địa phương, tuyên truyền các văn bản luât mới có hiêu lực năm 2015 như Luật Hôn nhân GĐ, luật Hộ tịch, Luật Môi trường...các lĩnh vực như: ATGT, PC-CC, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị…gắn với tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị đến từng hộ gia đình qua các đợt sinh hoạt của 56/56 tổ dân cư 04 quý năm 2015 và sinh hoạt tại 6 khu dân cư.

Có thể nói rằng, việc duy trì họp tổ dân cư hàng quý các năm qua ở Cẩm Châu là một kênh thông tin 02 chiều giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân rất hiệu quả, thu hút từ 70-80%  đại diện hộ gia đình tham dự, gấp 2-3 lần so với họp ở khối phố, vào cuối năm 2014 và trong năm 2015, qua các buổi sinh họat tổ dân cư hàng quý, nhận thấy tình hình bà con nhân dân vi phạm việc nhập khẩu và khai sinh trể hạn rất nhiều trên địa bàn, (bình quân hàng năm có hơn 60-70 trường hợp vi phạm bị xử phạt), nhằm khắc phục tình trạng trên và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Ban tuyên giáo đã tham mưu BTV chỉ đạo UBND phường bàn bạc, lập kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình "3 trong 1"  trong việc đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT và nhập khẩu cho trẻ em  trong vòng 08 ngày. Qua hơn 01 năm thực hiện với hơn 140 trường hợp công dân đến làm thủ tục này, sau khi nhận được các thủ tục, bà con nhân dân rất phấn khởi và đánh giá cao mô hình này, đề nghị phường tiếp tục phát huy, nhân rộng ra các thủ tục hành chính khác và hầu như không còn trường hợp nào vi pham trong năm qua. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, góp ý bộ luật Dân sự và bộ luật Hình sự (sửa đổi), vận đông nhân dân tham gia bài dự thi "Tìm hiểu Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"  với 2.730 bài dự thi, đạt tỷ lệ 28% dân số trên chỉ tiêu 20%, cao nhất trong các xã phường, được TP đánh giá cao và đat 01 giải tập thể và 01 giải cá nhân.

Đồng thời qua việc họp tổ dân cư, tổ chức các “diễn đàn nhân dân”  tham gia góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền bằng hình thức thông qua các buổi sinh hoạt, bà con nhân dân tham gia ý kiến, góp ý xây dựng chính quyền. góp ý cho đội ngũ cán bộ công chức của phường với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, Đảng ủy-HĐND-UBND nghiêm túc tiếp thu và giải trình đầy đủ trong các buổi họp tổ dân cư quý sau.

 Một hình thức tuyên truyền rất hiệu quả khác đó là hình thức "Sân khấu hóa" công tác tuyên truyền, trong năm, Ban đã chỉ đạo UBND phường tổ chức thành công Hội thi "Gia đình hạnh phúc", Hội thi "Tuyên truyền Pháp luật" với các phần thi hấp dẫn, nội dung phong phú, thu hút đông đảo người dự xem, trong đó có các phần thi tiểu phẩm, kiến thức, thuyết trình, xử lý tình huống làm cho hội thi thực sự lôi cuốn người xem, mang tính tuyên truyền cao và mang lại kết quả to lớn trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, năm 2015, năm đầu tiên cả 6/6 khối phố đều đạt khối phố văn hóa, 92% hộ GĐ đạt GĐVH, 5/5 cơ quan, đơn vị, 11/12 tộc đạt các danh hiệu văn hoá, phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2015.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, đảng viên góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII với tổng số lượt người tham dự hơn 1.415 lượt và có 34 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn phường. Đồng thời, Ban đã theo dõi, nắm bắt và báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động văn hóa-văn nghệ trên địa bàn; tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo, triển khai hoạt động văn hóa - văn nghệ đúng định hướng của Đảng, nhất là việc phục vụ có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2015,

Ngoài ra, Ban đã theo dõi nắm bắt và báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động khoa giáo, tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo, đảm bảo hoạt động khoa giáo đúng định hướng của Đảng và giúp Đảng uỷ chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn phường. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trong khối khoa giáo để chỉ đạo, định hướng hoạt động, đặc biệt là trong các trường học, trạm y tế, Ban DS-GĐ&TE, Ban VHTT v.v...

Giảm nghèo nhanh và bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong nhiều năm qua của cả hệ thống chính trị phường, trong năm, Ban đã chỉ đạo UBMT phối hợp với UBND tổ chức 2 buổi tọa đàm với chủ đề "Giúp hộ cận nghèo thoát cận nghèo bền vững năm 2015", để có biện pháp giúp đỡ hộ tự thoát cận nghèo một cách bền vững, đến nay toàn phường chỉ còn 24 hộ cân nghèo theo tiêu chí mới, ngoài 03 hộ nghèo diện BTXH.

Ngoài ra, trong năm Ban đã tham mưu BTV lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW theo chuyên đề năm 2015 gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” trong Đảng bộ và nhân dân toàn phường. Ban cũng thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác để nâng cao chất lượng liệu quả của việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng các hình thức như: tổ chức học tập chuyên đề trong toàn thể Đảng viên, đồng thời hằng tháng hướng dẫn các Chi bộ sưu tầm tại liệu liên quan đến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để tổ chức tuyên truyền , học tập phục vụ sinh hoạt tại Chi bộ hàng tháng.

Ban đã Chỉ đạo và tổ chức tốt, hiệu quả việc tuyên truyền cổ động trực quan và trên hệ thống truyền thanh phường, chỉ đạo bộ phận VH-TT và Đài truyền thanh phường mở chuyên mục "Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với các bài viết phong phú về nội dung, phỏng vấn người thật, việc thật mang tính giáo dục sâu sắc trong nhân dân, xây dựng các chuyên mục phát thanh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và quá trình thực hiện nhiệm vụ KT-XH trên địa bàn phường, thông báo tình hình ANTT, các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Thường xuyên phát động "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", tập trung tuyên truyền các Nghị quyết 06, 09 về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy…, chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền do vậy trên địa bàn phường trong năm qua tình hình tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, không có điểm nóng, các loại tội phạm cũng được đẩy lùi.

Nguyễn Văn Hải - Phó BTG Đảng ủy phường

Lượt xem:  636 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường