Cẩm Châu triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015
Cẩm Châu triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015 (03/10/2015)
Sáng ngày 02/10/2015, Ban Xây dựng ĐSVH phường Cẩm Châu tổ chức Hội nghị triển khai bình xét Gia dình văn hóa, khối phố văn hóa năm 2015

Tham dự Hội nghị có các đ/c trong thành viên Ban XD ĐSVH phường, các đ/c Trưởng, phó Ban Vận động XD ĐSVH 6 khối phố

Đ/c Đinh Cao Thắng- Bí thư Đảng ủy- Trưởng Ban XD ĐSVH phường chủ trì Hội nghị, đề cập một số nội dung, công việc trọng tâm cần tập trung cho công tác triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa ở 6 khối phố năm 2015.

Đ/c Đinh Cao Thắng - BT Đảng ủy - Trưởng Ban XD ĐSVH phường khai mạc hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Mại- Chuyên trách ĐSVH phường hướng dẫn một số tiêu chí bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, khối phố văn hóa trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của BCĐ Xây dựng Hội An thành phố văn hóa.

Đ/c Nguyễn Văn Mại- CT XD ĐSVH hướng dẫn tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015

Ban vận động XD ĐSVH các khối phố phát biểu, thảo luận một số nội dung liên quan đến các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa và đề nghị BXD ĐSVH phường cung sách danh sách đối với các trường hợp bị xử lý VPHC ở từng địa bàn phố để làm cơ sở bình xét.

Đ/c Đinh Cao Thắng- Chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung liên quan và đề nghị lãnh đạo các khối phố về triển khai trong cuộc họp chi bộ tháng 10/2015, đồng thời triển khai trong Hội nghị QDC của khối, thống nhất thời gian họp bình xét GĐVH và báo về UBND phường để xếp lịch họp tổ dân cư quý IV/2015; chỉ đạo các ban ngành có liên quan tổng hợp số liệu, danh sách các cá nhân bị xử lý VPHC ở 6 khối phố. Thời gian triển khai bình xét danh hiệu GĐVH, từ nay đến ngày 18/10/2015, kết quả bình xét gởi về BDX ĐSVH phường theo các biểu mẫu kèm theo và đúng thời gian quy định.

duchy

Lượt xem:  682 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường