Phường Cẩm Châu triển khai họp tổ dân cư quý III năm 2015
Phường Cẩm Châu triển khai họp tổ dân cư quý III năm 2015 (03/08/2015)
Nội dung họp tổ dân cư quý III

Từ ngày 5 đến ngày 10/8/2015, phường Cẩm Châu triển khai họp tổ dân cư quý III/2015 ở 56 tổ dân cư, trên địa bàn 6 khối phố.

Trong đợt họp tổ dân cư lần này, ngoài việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QPAN trên địa bàn từng khối phố và việc tham gia các phong trào, hoạt động cũng như tham gia hội họp của bà con trong tổ dân cư thời gian qua. UBND phường còn triển khai một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến như: Tiếp tục triển khai thu thuế SD đất PNN, thu phí PCTT, công tác chuẩn bị PCLB, góp ý xây dựng chính quyền ..., UBND phường còn lồng ghép tuyên truyền một số nội dung như:

- Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

- Đánh giá việc triển khai thực hiện "Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị" và báo cáo kết quả công tác giám sát phân loại rác thải tại nguồn trong quý II/2015;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các ý kiến của bà con tại buổi họp tổ dân cư quý II/2015;

- Thông báo tình hình ANTT và công tác phòng chống tội phạm trong thời gian đến.

Cũng trong đợt họp tổ dân cư lần này, UBND phường phân công tất cả cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tham gia đứng điểm dự họp trên 56 tổ dân cư để theo dõi các ý kiến phản ánh của bà con và có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời.

Kết thúc đợt họp tổ dân cư quý III/2015, qua tổng hợp của VP UBND phường: Toàn phường có 56 tổ dân cư, với tổng số hộ 2 496, có 1 871 đại diện hộ gia đình tham gia dự họp, đạt tỷ lệ  76,3 %

- Ngoài các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại buổi họp tổ dân cư đã được lãnh đạo và cán bộ đứng điểm trả lời trực tiếp, còn có 63  ý kiến phản ánh, đề xuất trên các lĩnh vực được các Tổ đứng điểm tại 6 khối phố tổng hợp tham mưu lãnh đạo UBND phường trả lời, giải quyết như sau::

ANTT: 2; VMĐT: 18; Môi trường: 8; Giao thông thủy lợi: 11; QL Xây dựng: 7; Địa chính: 3; ĐT XD CSHT: 2; Kinh tê: 3; VHXH: 9

TT UBND phường đã phân công và giao nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực tế theo nội dung phản ánh của nhân dân để có cơ sở trả lời và tham mưu TT UBND phường chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong phạm vi, quyền hạn của địa phương. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố thì địa phương tiếp tục phản ánh, kiến nghị cấp trên trả lời, giải quyết. UBND phường sẽ tổng hợp trả lời nhân dân trong đợt sinh hoạt tổ dân cư quý IV/2015.

 

 

 

  

duchy

Lượt xem:  442 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường