Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐSVH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33
(18/07/2021)
Sơ kết công tác XD ĐSVH 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời sơ kết thực hiện Nghị quyết 33 về xây dụng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước

       Sáng ngày 08/7/2021, Ban XD ĐSVH phường và TT.UBND phường tổ chức sơ kết công tác xây dựng ĐSVH 6 tháng đầu năm 2021 và Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời sơ kết thực hiện Nghị quyết 33 về xây dụng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước

      Về dự hội nghị:  Có các đ/c trong Ban XD ĐSVH Thành phố Hội An, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường, các đồng chí Trưởng Ban ngành - Đoàn thể của phường và Bí thư; Khối trưởng; Trưởng ban CTMT 6 khối phố. 

Quan cảnh hội nghị

 

 

Thu Đông

Lượt xem:  7 Bản in Quay lại


Lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020) và trao huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng 21/11/2020

Đảng uỷ phường trân trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020) và trao huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đ/c đảng viên.

Hội thi "Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” 21/11/2020

Thực hiện chủ đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy phường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường Cẩm Châu năm 2020 12/10/2020

Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện các tầng lớp nhân dân phường Cẩm Châu - năm 2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM CHÂU LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 08/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM CHÂU LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐƯỢC DIỄN RA TRONG HAI NGÀY 21 VÀ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020.

Lễ kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2018) và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên. 20/11/2018

Đảng uỷ phường trân trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2018) và trao huy hiệu 70,50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 05 đ/c đảng viên.

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng 24/05/2018

Sáng 18/52018, Đảng bộ phường Cẩm Châu long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và trao Huy hiệu 50, 45 và 30 tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 11/11/2016

Đúng vào dịp kỷ niệm 99 năm Cách Mạng tháng mười 10 Nga 07/11/1917 - 07/11/2016). Đảng Bộ phường Cẩm Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại không chỉ đối với nhân dân Nga mà còn là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng cho các đ/c đảng viên tròn 55, 50 và 30 tuổi Đảng.

Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016) 06/09/2016

Sáng ngày 01/9/2016, tại Hội trường UBND phường Cẩm Châu, Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016), trao Huy hiệu Đảng; đồng thời triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng dầu năm 2016 25/07/2016

Sáng ngày 19/7/2016, tại Hội trường UBND phường Cẩm Châu, Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường