Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
Lễ kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2018) và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.
(20/11/2018)
Đảng uỷ phường trân trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2018) và trao huy hiệu 70,50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 05 đ/c đảng viên.

               Hôm nay, ngày 07/11/2018, Đảng uỷ phường trân trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2018) và trao huy hiệu 70,50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 05 đ/c đảng viên.

               Năm 2018, kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Mặc dầu đã trải qua thăng trầm của lịch sử, nhưng lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn chiếu sáng khắp năm châu. Chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng Cách Mạng Tháng Mười Nga mãi mãi trường tồn. Nhân dân Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta nguyện đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh.

   Đ/c Đinh Cao Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường đọc diễn văn kỷ niệm

                Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, tập trung xây dựng và phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng phù hợp và bền vững. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển y tế, văn hóa, thể dục thể thao, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ, phát triển phường Cẩm Châu trong thời kỳ mới.

                  Kính thưa các đồng chí !

              Trong buổi lễ kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga và trao huy hiệu 70, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí đảng viên hôm nay. Huy hiệu Đảng được trao tặng cho các đ/c đảng viên là danh hiệu cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của bản thân và cũng là mốc son ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi người đảng viên.

              Vinh dự này không chỉ của riêng cá nhân và gia đình các đồng chí mà còn là niềm vinh dự và rất có ý nghĩa đối với Đảng bộ phường Cẩm Châu. Là động lực giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ nói chung, cán bộ đảng viên trẻ nói riêng tiếp bước học tập noi theo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành trong quá trình công tác.

              Thay mặt Đảng ủy phường, xin chúc mừng các đồng chí nhân sự kiện đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Chúng tôi mong rằng dù ở cương vị nào, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, uy tín của đảng viên và có nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ phường Cẩm Châu./.

Thu Đông

Lượt xem:  105 Bản in Quay lại


Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng 24/05/2018

Sáng 18/52018, Đảng bộ phường Cẩm Châu long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và trao Huy hiệu 50, 45 và 30 tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 11/11/2016

Đúng vào dịp kỷ niệm 99 năm Cách Mạng tháng mười 10 Nga 07/11/1917 - 07/11/2016). Đảng Bộ phường Cẩm Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại không chỉ đối với nhân dân Nga mà còn là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng cho các đ/c đảng viên tròn 55, 50 và 30 tuổi Đảng.

Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016) 06/09/2016

Sáng ngày 01/9/2016, tại Hội trường UBND phường Cẩm Châu, Đảng bộ phường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2016), trao Huy hiệu Đảng; đồng thời triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng dầu năm 2016 25/07/2016

Sáng ngày 19/7/2016, tại Hội trường UBND phường Cẩm Châu, Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Cẩm Châu đổi mới trong công tác tuyên truyền 14/03/2016

Năm 2015, công tác theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân được Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm, nhằm tham mưu kịp thời giúp Đảng ủy chỉ đạo giải quyết tình hình phù hợp, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Đồng thời tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tuyên truyền đầy đủ, đúng tiến độ chính sách, pháp luật của Nhà nước…cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo yêu cầu và nội dung đề ra.

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2016) 15/02/2016

Sáng ngày 02/02/2016, Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2016) và trao Huy hiệu 55, 50 và 30 tuổi Đảng.

Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, trao Huy hiệu Đảng và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 05/11/2015

Sáng 4/11, tại hội trường UBND phường, Đảng bộ Cẩm Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Cách Mạng tháng 10 Nga (07/11/1917- 07/11/2015), đồng thời trao Huy hiệu 65, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hội An, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Ban xây dựng đời sống văn hóa phường Cẩm Châu bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015 03/11/2015

Đến nay Ban XD-ĐSVH phường Cẩm Châu đã hoàn thành việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015. Ngoài các tiêu chí liệt theo quy định của thành phố Hội An, để nâng cao chất lượng phong trào của địa phương, Ban XD ĐSVH phường Cẩm Châu còn bổ sung thêm 03 tiêu chí không công nhận GĐVH năm 2015.

Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức Gặp mặt nhân 85 năm ngày công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2015 16/10/2015

Sáng ngày 15/10/2015, Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức Gặp mặt nhân 85 năm ngày công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015); 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930 - 2015) và 59 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956 - 2015).

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường