ĐẢNG ỦY- UBND XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 35-HD/BTCTW CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019
ĐẢNG ỦY- UBND XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 35-HD/BTCTW CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019 (03/09/2019)
Chiều ngày 29/8/2019 tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp, Đảng ủy - UBND xã Tân Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và sơ kết 10 năm Xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí tập thể BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Tập thể BCH Đảng bộ, đại diện Đảng ủy Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Tiểu đoàn HH70, đại diện các ban, ngành đoàn thể của xã, toàn thể đảng viên chi bộ quân sự, các đồng chí là bí thư, thôn trưởng, thôn đội trưởng kiêm công an viên các thôn. Đồng chí Nguyễn Văn An – Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Ngô Tấn Hùng – UV.BTV, Phó chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban tổ chức Trung ương, trong 10 năm qua Đảng ủy xã Tân Hiệp đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo chi bộ quân sự không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ quân sự xã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên được tăng cường; cấp ủy đoàn kết thống nhất cao; chi bộ lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng Đảng và các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác tư tưởng ở địa phương. Chi bộ quân sự đã lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua, nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới chi bộ quân sự  tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới….. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019  đạt được những kết quả tích cực, trong 10 năm qua Đảng ủy, UBND xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành và các thôn tổ chức thực hiện các mặt công tác trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân đúng theo qui định; chăm lo xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong lực lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức tuyên dương 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW và xây dựng  nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

                               

                                                                            Một số Hình ảnh tại Hội Nghị

 

 

Trần Qúy Tây

Lượt xem:  328 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường